Char Broń/skill
FBR
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Ama Broń 1h 0 4 6 11 15 23 29 40 56 80 120 200 480
All items 0 13 32 86 600
Aska All items 0 13 32 86 600
Barb All items 0 9 20 42 86 280
Dru Człowiek 0 6 13 20 32 52 86 174 600
Miś 0 5 10 16 27 40 65 109 223
Wilk 0 7 15 27 48 86 200
Nekro All items 0 6 13 20 32 52 86 174 600
Pala Bez HS 0 13 32 86 600
Z HS 0 86
Sorc All items 0 7 15 27 48 86 200

 

Char Broń/skill
FCR
23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
Ama All items0 7 14 22 32 48 68 99 152Aska All items


0 8 16 27 42 65 102 174

Barb All items

0 9 20 37 63 105 200
Dru Człowiek
0 4 10 19 30 46 68 99 163


Miś


0 7 15 26 40 63 99 163

Wilk


0 6 14 26 40 60 95 157

Nekro Człowiek0 9 18 30 48 75 125

Wampir 0 6 11 18 24 35 48 65 86 120 180

Pala All items0 9 18 30 48 75 125

Sorc Light0 7 15 23 35 52 78 117 194Inne cz.

0 9 20 37 63 105 200
A3 merc All items

0 8 15 26 39 58 86 138


 

Char Broń/skill
FHR
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
Ama All items

0 6 13 20 32 52 86 174 600
Aska All items0 7 15 27 48 86 200
Barb All items0 7 15 27 48 86 200
Dru Czł. 1H


0 3 7 13 19 29 42 63 99 174 456

Człowiek0 5 10 16 26 39 56 86 152 377

Miś0 5 10 16 24 37 54 86 152 360

Wilk

0 9 20 42 86 280
Nekro Człowiek0 5 10 16 26 39 56 86 152 377

Wampir

0 2 6 10 16 24 34 48 72 117Pala Laski/włócz.0 3 7 13 20 32 48 75 129 280

All items0 7 15 27 48 86 200
Sorc Light

0 5 9 14 20 30 42 60 86 142 280


Merc Akt 1

0 6 13 20 32 52 86 174 600
Akt 2

0 5 9 14 20 30 42 60 86 142 280


Akt 3 0 5 8 13 18 24 32 46 63 86 133 232 600


Akt 50 7 15 27 48 86 200

 


Formuły


Szansa na trafienie (Chance to Hit)

100 * AR / (AR + DR) * 2 * alvl / (alvl + dlvl)

 • AR - skuteczność ataku
 • DR - obrona
 • alvl - poziom doświadczenia atakującego
 • dlvl - poziom doświadczenia atakowanego

 

 

Szansa na blok (Chance to Block)

[(Blok * (Zręczność - 15)) / (clvl * 2)]

 • Blok - suma bloku ze wszystkich noszonych przedmiotów
 • clvl - Poziom doświadczenia gracza
 • [ ] - zaokrąglenie w dół

 

 

Otwarcie ran (Open Wounds)

Obrażenia zadane w czasie jednej klatki (25 klatek na sekundę)

 • Jeśli clvl = 1-15 to: ((9*clvl+31)/256)) * modyfikator
 • Jeśli clvl = 16-30 to: ((18*clvl-104)/256) * modyfikator
 • Jeśli clvl = 31-45 to: ((27*clvl-374)/256) * modyfikator
 • Jeśli clvl = 46-60 to: ((36*clvl-779)/256) * modyfikator
 • Jeśli clvl = 61-99 to: ((45*clvl-1319)/256) * modyfikator

Modyfikator:

 • 0,25 - jeśli atakowany to inny gracz, a atakujący używa broni krótkiej
 • 0,125 - jeśli atakowany to inny gracz, a atakujący używa broni dystansowej
 • 0,5 - jeśli atakowany to boss, a atakujący używa broni krótkiej lub dystansowej
 • 1 - jeśli atakowany to potwór, a atakujący używa broni krótkiej lub dystansowej

Czas trwania otwarcia ran to 200 klatek (8 sekund). Czas trwania zliczany jest od nowa jeśli nastąpi kolejne skuteczne trafienie. Otwarcie ran  to technicznie nie zadane obrażenia, ale negatywne odzyskiwanie życia.

 

 

Druzgocące uderzenie (Crushing Blow)

Druzgocące uderzenie zmniejsza ilość punktów życia celu o określony ułamek:

 • 1/4 - zwykły potwór trafiony bronią krótką
 • 1/8 - zwykły potwór trafiony bronią dystansową
 • 1/8 - czempion/boss trafiony bronią krótką
 • 1/16 - czempion/boss trafiony bronią dystansową
 • 1/10 - gracz/przywołaniec trafiony bronią krótką
 • 1/20 - gracz/przywołaniec trafiony bronią dystansową

Odporności mają wpływ na druzgocące uderzenie, ale tylko jeśli przyjmują one wartości dodatnie.

 

 

Szybsze odzyskiwanie życia (Replenish Life)

(25 * (+RL)) / 256 = Ilość odzyskiwanego życia na sekundę

 • RL - zwiększone odzyskiwanie życia

 

 

Klanowicze